Componentele proiectului

Componentele investiției incluse în proiect sunt următoarele:

Componenta 1 - Sistemul de colectare, transport si transfer

Sistemul de colectare a deseurilor

Datorită reliefului predominant muntos (cu accesibilitate dificilă în numeroase zone ale județului), s-a ales împărțirea acestuia în patru mari zone de colectare:

 • Zona 1: Zona Sîrbi;
 • Zona 2: Zona Sighetu-Marmatiei;
 • Zona 3: Zona Moisei;
 • Zona 4: Zona Târgu Lăpuș

Aceasta segmentare va duce la o colectare cât mai eficientă a deșeurilor în județul Maramureș.S-a decis asadar urmarirea modelului de mai jos (conturat in funcţie de situaţie şi de necesităţile fiecărei zone):

Colectarea deșeurilor menajere mixte, în zonele urbane provenind din locuințele colective, se va face în containere de 1100 L (1,1m3)/ 120 locuitori, iar din locuințele individuale se va realiza în pubele de 120 L (0,12m3)/gospodărie (această ultimă soluție este aleasă atât pentru zonele urbane cât și rurale). Frecvența  de colectare va fi de 2/3 ori pe săptămână, în funcție de sezon.

Colectarea deşeurilor reziduale asimilabile celor menajere din comerţ, instituţii şi  industrie

Deșeurile asimilate deșeurilor menajere, generate de societățile comerciale și instituțiile publice (ce folosesc sistemul de salubrizare) vor fi colectate în conformitate cu un program de colectare aprobat de autoritățile publice locale, în conformitate cu condițiile aplicate pentru populație și cu frecvență similară.

Colectarea deșeurilor reciclabile in zonele urbane si rurale, provenite atât din locuințele colective cât și din cele individuale, se va realiza în recipienți de tip igloo, cu o capacitate de 1100L (1,1m3), amplasate la colț de stradă, pentru fiecare fracție de deșeu reciclabil:

 • Un container tip igloo pentru hârtie și carton
 • Un container tip igloo pentru metal și plastic
 • Un container tip igloo pentru sticlă

Frecvența de colectare în acest caz este de o dată pe săptămână.

Recipienții pentru deșeuri reciclabile au fost dimensionați în funcție de cantitatea de deșeuri  reciclabile prognozată a fi generată de către fiecare locuitor din județ și în funcție de tipul de deșeuri reciclabile (hârtie + carton, metal + plastic, sticlă).

 • Hârtie + carton :110 persoane/ recipient / săptămână
 • Metal + plastic: 99 persoane / recipient / săptămână
 • Glass: 254 persoane/recipient / săptămână

Se vor folosi un număr total de 9919 de igloo-uri cu o capacitate de 1,1 m3. Acest tip de recipient igloo este singurul care nu impune condiții speciale de amplasare, fiind ales tocmai datorită faptului că pe raza județului nu sunt suficiente platforme amenajate (betonate și împrejmuite) pentru colectare.

Colectarea deșeurilor biodegradabile se va face în amestec cu cele menajere în zona urbană (atât din locuințele colective, cât și din cele individuale) iar în zonele rurale se vor aloca compostoare individuale pentru fiecare gospodărie în parte.

Compostoare individuale în mediul rural

Este știut că în mediul rural se obține o cantitate importantă de deșeuri biodegradabile ce poate fi deviată de la depozitare - aceasta poate fi transformată în compost verde și utilizată ulterior ca îngrășământ agricol.

Compostoarele alocate vor avea o capacitate de 400 L (0,4m3). În Maramureș numărul total de gospodării este de 84.304, din care se scade numărul celor care au în momentul de față compostoare individuale - e necesară așadar obținerea de 82.785 bucăți de compostoare individuale, doar pentru mediul rural. Cele 1519 compostoare individuale de care am menționat anterior au fost achiziționate de către autoritățile locale prin intermediul altor proiecte, ce vor fi integrate in noul sistem.

Aceste compostoare se vor aloca în vederea atingerii țintei cu privire la devierea unei cantități de deșeuri biodegradabile de la depozitare.

Colectarea deșeurilor voluminoase

Datorită dimensiunilor lor mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deșeuri de echipamente electrice și electronice, etc), acestea nu pot fi colectate prin sistemul comun de colectare a deșeurilor municipale ci vor fi ridicate și transportate periodic de către operatorul serviciului de salubrizare către cel mai apropiat centru de colectare deșeuri voluminoase.

Deșeurile voluminoase provenite de la populație și de la agenții economici - ce intră în categoria: obiecte de uz casnic, textile, vegetale, deșeuri de lemn - vor fi ridicate periodic de către operatorul de salubritate. Vor exista astfel șapte centre de colectare în Sighetu Marmației, Târgu Lăpuș, Borșa, Vișeu de Sus, Baia Mare, Șomcuta Mare, Seini.

Pentru o gestionare eficientă a deșeurilor voluminoase colectate de la populație vor fi disponibile opțiunile:

 • Colectarea la rigolă
 • Colectarea la rigolă în urma unei solicitari telefonice
 • Sistem de colectare prin aducerea voluntară

Colectarea deșeurilor din parcuri și gradini

Colectarea deşeurilor provenind din parcuri şi grădini de pe domeniul public este sarcina instituţiilor care se ocupă cu întreţinerea parcurilor şi grădinilor, care vor transporta deşeurile verzi direct la statia de tratare mecano-biologica rezultand compost verde utilizabil în agricultura.

Acestea se vor colecta bianual: primăvara și toamna.

Colectarea deșeurilor din parcuri și gradini aparținătoare locuințelor colective se va realiza de asemenea bianual, primăvara și toamna, cu remorci și tractoare; cele din locuintele individuale se vor colecta în saci (cele de dimensiuni mici) sau vor fi tocate la fața locului (cele de dimensiuni medii) sau transportate - excepție făcând cele de mari dimensiuni care se colectează bianual.

Colectarea deseurilor din piete

Deșeurile de piețe vor fi colectate separat. Deșeurile vegetale vor fi supuse tratamentului  mecanic-biologic în MBT, rezultând compost verde utilizate în agricultură, iar deșeurile, care sunt potrivit pentru reciclare vor fi colectate selectiv, urmând a fi valorificate. Operatorul de colectare va fi cel care va colecta și transporta deșeurile din zonă, zilnic. Pentru gestionarea deșeurilor din piețe se vor asigura va asigura recipienți marcați și amplasate în locuri special amenajate.

Colectarea deșeurilor stradale

Acestea se vor colecta împreună cu cele menajere.

Colectarea deseurilor din constructii

Deșeurile provenite din construcții și demolări trebuie incluse în sistemul de gestionare a deşeurilor periculoase. Materialele reciclabile care sunt generate în amestec cu acestea, ex plastic, hârtie şi carton etc. – pot fi trimise la staţia de sortare sau direct la operatorii economici care realizează operaţii de valorificare a deşeurilor sau la producătorul de ambalaj.

Care este parcursul acestor deșeuri colectate ?

Transportul și transferul deseurilor

Stațiile de transfer deșeuri municipale solide au  în principal  rolul de a aduna și transfera deșeurile municipale solide la facilități de sortare/tratare/eliminare. Datorită faptului că deșeurile municipale solide se descompun s-a stabilit ca întregul proces de stocare și transferare să se realizeze zilnic (pentru a evita neajunsurile provocate mediului și sănătății umane).

Aceste stații de transfer vor fi amplasate la o distanță de minim 60 km de facilitatea de eliminare sau de tratare a deșeurilor. Ele vor avea o capacitate de peste 10.000 to/an și vor deservi minim 25.000 locuitori.

S-a produs, așadar, prin proiect, construirea a 3 stații de transfer în Maramureș:

 • 1 Stație de transfer în localitatea Târgu Lăpuș (pentru partea de sud), cu o populație de 36.528 locuitori, situată la distanța de 70 km fata de CMID Sîrbi, cu o capacitate medie de 10.000 to/an;
 • 1 Stație de transfer în localitatea Moisei (pentru partea de est si nord-est), cu o populație de 62.127 locuitori, situată la distanța de 140 km fata de CMID Sîrbi, cu o capacitate medie de 31.000 to/an;
 • 1 Stație de transfer în localitatea Sighetu Marmației (pentru partea de nord), cu o populație de 148.156 locuitori, situată la distanța de 90 km fata de CMID Sîrbi, cu o capacitate medie de 25.000 to/an.

Vor fi folosite 87 de vehicule de mare capacitate (12 m3), cu un factor de compactare sporit (1:5) și o capacitate utilă de 6,5 tone.

Scopul principal al stațiilor de transfer a deșeurilor municipale

Acestea vor realiza transferul deșeurilor din vehiculele de colectare de la generator în containere de mare capacitate. Ele au fost proiectate corespunzător pentru a reduce riscurile ce pot apărea privind mediul și sănătatea umană.

Vor exista următoarele zone administrative şi de control: punct control acces amplasament, corp administrativ dotate cu vestiare și grupuri sanitare, cântar, platforma pentru spălare roți vehicule care intră și ies din stație, rampa de descărcare, clădire stație transfer, pâlnie pentru descărcare deșeuri, containerele de compactare cu cap de presă, platforma de așteptare, sisteme de colectare a apelor de pe suprafețe, stație de hidrocarburi, bazin de stocare levigat, sistem de canalizare, sistem de iluminat exterior, împrejmuire cu gard viu și gard bordura.

Vehiculele și echipamentele utilizate în cadrul stațiilor de transfer

Vehiculele care preiau și transportă deșeurile compactate din stațiile de transfer la CMID sunt camioane de transport de mare tonaj și de lung curier, dotate cu containere de 30 mc. În funcție de cantitățile de deșeuri intrate în stațiile de transfer ce urmează a fi compactate și transferate la CMID, s-a dimensionat un numar optim și necesar de camioane, containere și remorci.

Astfel, pentru stația de transfer Sighetu Marmatiei, s-au determinat un număr optim și necesar de 8 containere cu capacitate de 30 m3, 3 bucăți de camioane mare tonaj și 2 remorci pentru transportul deșeurilor către CMID.

Componenta 2 – Sortare, tratare și depozitare

Pe raza județului Maramureș nu există un sistem de sortare a deșeurilor, acest lucru făcându-se doar în anumite localități din judeţul Maramureș. Pentru a acoperi cantităţile de deşeuri reciclabile din județul Maramureș se vor construi două stații de sortare:

 • 1 stație de sortare în localitatea Sighetu Marmației care va deservi partea de Nord și Nord-Est a județului, aici ajungând deșeurile colectate selectiv din zona 2 (Sighetu Marmației) și 3 (Moisei) și în care vor opera un numar total de 20 angajati
 • 1 stație de sortare în cadrul CMID Sîrbi și va deservi partea de Sud si Sud-Vest a județului, aici ajungând deșeurile colectate selectiv din zona 1 (Sirbi) și 4 (Târgu Lăpuș) și în care vor opera un număr total de 28 angajati.

Aici vor fi sortate deșeurile de hârtie, carton, metal și plastic (sticla colectată separat va fi transportată direct către reciclatori). Pe lângă fluxul de deșeuri colectate de la populație, se va primi un alt flux de materiale reciclabile din partea operatorilor de industrie, comerț și instituții.

Tratarea mecano-biologica (MBT)

Se va realiza o stație de tratare mecano-biologică, la dimensiuni adecvate pentru a procesa deșeurile biodegradabile generate. Beneficiile acestei stații includ: reducerea cantității totale de deșeuri ce ajunge în depozite, scăderea impactului asupra mediului (tocmai prin eliminarea acestei fracții privind deșeurile), reducerea capacității tehnice a instalațiilor de tratare a levigatului și de captare a biogazului rezultate din depozitul de deșeuri.

Depozitarea

Pentru depozitarea finală se va realiza un depozit ecologic amplasat în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, în satul Sîrbi, comuna Fărcașa. Acesta se va întinde pe o suprafață de 200.000 mp și va cuprinde următoarele zone:

1. Punct control acces amplasament si cantarire
2. Spaţii administrative
3. Zona intretinere utilaje
4. Statie sortare deseuri reciclabile
5. Statie de tratare mecano-biologica (MBT)
6. Celule depozitare

Componenta 3 - Închiderea depozitelor neconforme urbane existente

În județul Maramureș există amplasate în prezent 6 depozite urbane, considerate, conform legii, ca fiind neconforme. Acestea sunt localizate în Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Borșa, Târgu Lăpuș și Seini. În depozitul situat în Seini, depozitarea este sistată din anul 2010; în restul depozitelor, în prezent, încă se mai depozitează deșeuri.

Din cauza faptului că există cantităţi importante de deşeuri în depozitele de deşeuri neconforme actuale şi tinand cont de costurile de investiţii ridicate pentru transportul, operatiunile de încărcare şi descărcare a deşeurilor, depozitele de deseuri din Baia Mare, Sighetu Marmatiei si Viseu de Sus vor fi închise şi acoperite. Depozitele de deşeuri existente din Arinies-Borsa, Rohia-Tg.Lapus si Seini vor fi curăţate şi zona va fi complet ecologizata, iar transportarea deşeurilor din acestea se va realiza la cel mai apropiat depozit de deşeuri existent, dintre cele 3 ce vor ulterior inchise in-situ.

Componenta 4 - Constientizare publică, Asistență tehnică și Supraveghere

Activitatea de Publicitate si Constientizare publica reprezinta o componentă prioritară a proiectelelor finanţate din fonduri europene si consta in desfasurarea unei campanii de  informare a publicului general, cu un grad ridicat, cu privire la proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Maramures”

Cresterea gradului de constientizare publică este o parte esentială a sistemului integrat de gestionare a deșeurilor propus. Participarea activa a cetatenilor in reducerea deseurilor menajere este importanta pentru succesul sistemului.

Galerie foto

Ne gasiți pe Facebook