Deșeuri

Sistemul actual de gestionare a deșeurilor solide în județul Maramureș este, din punct de vedere al mediului, nedurabil. Nu există un sistem bine delimitat de colectare, valorificare și eliminare a deșeurilor reciclabile, iar activitățile de transfer și tratare a deșeurilor din județ sunt inexistente. Principalul impediment este constituit de lipsa unei infrastructuri de gestionare a deșeurilor. Odată ce noul sistem va fi implementat, se vor pune în aplicare toate reformele necesare alinierii în acest domeniu la standardele UE.

În ceea ce privește neconformitățile existente la ora actuală, este de menționat faptul că actualul sistem nu îndeplinește cerințele sistemului de management integrat. De asemenea, deșeurile colectate sunt colectate în depozite neconforme, care constituie un pericol pentru sănătatea publică. Colectarea selectivă se realizează la un nivel foarte scăzut, fapt pentru care se pierde o cantitate importantă de deșeuri reciclabile.  Din punt de vedere instituțional, nu se respectă principiul “poluatorul plătește”, prin urmare nu există finanțare. Gestionarea deșeurilor nu este unitară, deci nu e eficientă și nu există nici un sistem de monitorizare și raportare la sisteme moderne, de referință. La toate acestea se adaugă gradul scăzut de conștientizare publică cu privire la gestionarea adecvată a deșeurilor în județ.

Noul sistem de management al deșeurilor include următoarele categorii:

1. Deşeurile biodegradabile vor fi colectate împreună cu cele menajere în pubele de 1200 L, respectiv 1100 L, lucru valabil în zonele urbane. Pentru zonele rurale se achiziționează 82.785 de compostoare individuale, cu o capacitate de 400 L. Scopul acestora este de a devia o cantitate importantă de deșeuri biodegradabile de la depozitare.

2. Deșeuri menajere mixte. Aceste deșeuri au fost împărțite în două categorii:

  • În prima categorie sunt incluse deșeurile care provin locuințele colective. Ele vor fi colectate în containere de 1100 L (1,1m3)/120 locuitori.
  • În a doua categorie intră deșeurile care provin din locuințele individuale. Colectarea lor va fi făcută în pubele de 120 L (0,12m3)/gospodarie, atat pentru zonele urbane cat si pentru cele rurale.

Frecventa de colectare este de 2/3 ori pe saptamana in functie de sezon.

Colectarea deșeurilor din parcuri și gradini
Colectarea deşeurilor provenind din parcuri şi grădini de pe domeniul public este sarcina instituţiilor care se ocupă cu întreţinerea parcurilor şi grădinilor, care vor transporta deşeurile verzi direct la statia de tratare mecano-biologica rezultand compost verde utilizabil în agricultura. Acestea se vor colecta bianual: primăvara și toamna.

Colectarea deșeurilor din parcuri și gradini aparținătoare locuințelor colective se va realiza de asemenea bianual, primăvara și toamna, cu remorci și tractoare; cele din locuintele individuale se vor colecta în saci (cele de dimensiuni mici) sau vor fi tocate la fața locului (cele de dimensiuni medii) sau transportate - excepție făcând cele de mari dimensiuni care se colectează bianual.

Colectarea deșeurilor din piețe
Deșeurile de piețe vor fi colectate separat. Deșeurile vegetale vor fi supuse tratamentului  mecanic-biologic în MBT, rezultând compost verde utilizate în agricultură, iar deșeurile, care sunt potrivit pentru reciclare vor fi colectate selectiv, urmând a fi valorificate. Operatorul de colectare va fi cel care va colecta și transporta deșeurile din zonă, zilnic. Pentru gestionarea deșeurilor din piețe se vor asigura va asigura recipienți marcați și amplasate în locuri special amenajate.

3. Deşeurile reciclabile. Această categorie de deșeuri va fi colectată în recipienți de tip igloo de 1100 L (1,1 m3). Aceștia sunt dimensionați în funcție de cantitatea de deseuri reciclabile prognozata a fi generata de către fiecare locuitor din judet si în functie de tipul de deseuri reciclabile (hârtie + carton, metal + plastic, sticlă). În cadrul proiectului au fost achiziționate un număr de 9919 igloo-uri cu o capacitate de 1,1 m3.

4. Deşeurile voluminoase. Datorită dimensiunilor lor mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deșeuri de echipamente electrice și electronice, etc), acestea nu pot fi colectate prin sistemul comun de colectare a deșeurilor municipale, ci vor fi ridicate și transportate periodic de către operatorul serviciului de salubrizare către cel mai apropiat centru de colectare deșeuri voluminoase.

Deșeurile voluminoase provenite de la populație și de la agenții economici - ce intră în categoria: obiecte de uz casnic, textile, vegetale, deșeuri de lemn - vor fi ridicate periodic de către operatorul de salubritate. Vor exista astfel șapte centre de colectare în Sighetu Marmației, Târgu Lăpuș, Borșa, Vișeu de Sus, Baia Mare, Șomcuta Mare, Seini.

Pentru o gestionare eficientă a deșeurilor voluminoase colectate de la populație vor fi disponibile opțiunile:

  • Colectarea la rigolă
  • Colectarea la rigolă în urma unei solicitari telefonice
  • Sistem de colectare prin aducerea voluntară

5. Deşeurile din construcţii şi demolări. Deșeurile provenite din construcții și demolări trebuie incluse în sistemul de gestionare a deşeurilor periculoase. Materialele reciclabile care sunt generate în amestec cu acestea, ex plastic, hârtie şi carton etc. – pot fi trimise la staţia de sortare sau direct la operatorii economici care realizează operaţii de valorificare a deşeurilor sau la producătorul de ambalaj.

6. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE-urile)
Acest tip de deșeuri va fi colectat direct de la generatorii de deșeuri în centrele de colectare a deșeurilor voluminoase.

Galerie foto

Ne gasiți pe Facebook