Despre proiect

Gestionarea deşeurilor a devenit un punct important în strategiile de dezvoltare implementate de către autorităţile statelor din UE şi nu numai. O dată cu creşterea gradului de dezvoltare a populaţiei a crescut şi cantitatea de deşeuri generată şi implicit problemele legate de gestionarea acestora. Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor vine să rezolve aceste probleme.

Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş", implementat sub responsabilitatea Consiliului Judeţean Maramures, la care au fost luate în considerare prevederile din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Maramureş, constă în investiţii în sectorul de gestionare a deşeurilor solide.

Ce beneficii aduce proiectul județului Maramureș?

Proiectul va îmbunătăți standardul de viață al întregii populații a județului prin asigurarea unui serviciu adecvat de gestiune a deșeurilor. De asemenea, proiectul va reduce și/sau elimina impactul produs de depozitarea necontrolată/neconformă a deșeurilor. Mai concret, beneficiile proiectului vor fi următoarele:

● Se va reduce impactul asupra mediului în ceea ce privește poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane, producerea levigatului și emisiilor gazelor cu efect de seră), prin eliminarea corespunzătoare a deșeurilor;

● Se va reduce cantitatea totală de deșeuri care se depozitează, ceea ce conduce la extinderea perioadei de viață a depozitului, oferind posibilitatea utilizării terenului liber pentru scopuri mult mai valoroase decât acesta;

● Se vor produce îmbunătățiri cu privire la salvarea resurselor naturale ca urmare a reciclării produselor colectate selectiv, producerea de compost verde;

● Se va reduce impactul vizual negativ, a mirosurilor și a riscului privind sănătatea populației prin închiderea depozitelor neconforme și prin evitarea sau colectarea și tratarea adecvată a levigatului;

● Se crează sistemul de management integrat al deșeurilor permite accesul tuturor cetățenilor județului Maramureș la servicii publice de calitate;

● Se reduc costurile de gestionare prin optimizarea sistemului de colectare a deșeurilor;

● Se vor reduce costurile resurselor, care constau din:
- recuperarea produselor reciclabile şi valoarea de compost produs (creşterile proiectului);
- spaţiu de depozit de deşeuri economisit, fiind reducerea deşeurilor depozitate prin proiect (în tone pe an);

● Se vor îmbunătăți condiţiile de trai pentru cetățeni, ca urmare a legăturii complete cu serviciile de salubrizare împreună cu îmbunătăţirea semnificativă a condiţiilor de mediu datorită operării facilităţilor moderne de management a deşeurilor în loc de depozitele de deşeuri neconforme periculoase existente

● Zona în care locuim se va dezvolta social și economic, datorită dezvoltării noii pieţe, în principal prin prisma managementulului deşeurilor şi pieţei de reciclabile, precum şi datorită lucrărilor de construcţii care vor avea loc în următorii câţiva ani.

● Se  crează oportunităţi de noi locuri de muncă (mai mult de 198 locuri de muncă) într-o perioadă de criză economică internaţională.

 

Galerie foto

Ne gasiți pe Facebook