Descriere generală

Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, România și-a asumat atingerea unor noi standarde de mediu. Aceste standarde se referă în mare masură la infrastructura de gestionare a deșeurilor, cu precădere la recuperarea și reciclarea deșeurilor, dar și la depozitarea strictă a acestora.

În județul Maramureș, aria de acoperire a serviciului de salubrizare este de aproximativ 100%, iar în mediul rural 96%. Nu există staţii de transfer, sortare şi tratare a deşeurilor menajere. Pornind de la această premisă putem spune că sistemul de gestionare a deşeurilor din judeţul Maramureş nu este în conformitate cu obiectivele strategiei naționale și europene setate în acest domeniu.

În momentul actual, deșeurile se elimină în depozite neconforme, care au un puternic impact negativ asupra mediului. Mai mult, infrastuctura aferentă acestor deșeuri este necorespunzătoare și neproductivă. Tot în aceste depozite se elimină și deșeurile biodegradabile, prin urmare acestea nu se tratează. Activitatea de sortare se realizează în mod manual pentru metale, hârtie/carton şi materiale plastice, deoarece nu există stații de sortare sau instalații sistemice. Echipamentele care se folosesc pentru salubrizare sunt uzate atât fizic, cât și moral. Reciclarea deșeurilor se realizează într-un grad foarte scăzut, lucru imposibil de remediat fără implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor.

Luând în considerare toate aceste aspecte, la care mai adăugăm și impactul negativ asupra mediului și asupra sănătății umane, putem afirma că implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor este o necesitate. Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană cu privire la îmbunătăţirea standardelor de viaţă şi de mediu ale populaţiei va fi respectat doar în urma dezvoltării și implementării acestui sistem. Astfel, va crește gradul de utilizare a deşeurilor, se va reduce notabil cantitatea de deşeuri, iar depozitarea acestora se va face în conditii de siguranţă, fiind eliminat orice pericol pentru mediu sau pentru sănătatea umană.

Rezultatele sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș se vor concretiza în:

 • Centrul de Management Integrat al Deşeurilor,  incluzând Depozitul ecologic,  Staţie de sortare, Staţie de tratare mecano-biologică şi construcţii şi facilităţi anexe - Sârbi.
 • Staţie de Transfer, Staţie de Sortare şi Centru de Colectare Deşeuri Voluminoase - Sighetu Marmaţiei;
 • Staţie de Transfer - Moisei;
 • Staţie de Transfer, Centru de Colectare Deşeuri Voluminoase - Târgu Lăpuş;
 • Centre de Colectare Deşeuri Voluminoase - Şomcuta Mare, Vişeu de Sus, Baia Mare, Seini, Borşa;
 • Închiderea a 6 depozite urbane neconforme;
 • Furnizarea echipamentelor şi bunurilor necesare prevăzute prin proiect (maşini, utilaje, recipienţi pentru colectare şi compostare individuală).

Activitățile de gestionare a deșeurilor vor fi împărțite în patru zone principale:

 • Zona 1 deservită de unitatea centrală de gestionare a deşeurilor de la Fărcaşa;
 • Zona 2 deservită de staţia de transfer de la Târgu Lăpuş;
 • Zona 3 deservită de staţia de transfer de la Moisei;
 • Zona 4 deservită de staţia de transfer de la Sighetu Marmaţiei.

Galerie foto

Ne gasiți pe Facebook