Scop și obiective

Scop

Scopul acestor investiţii este conformarea la obiectivele stabilite prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, în concordanţă cu Directivele UE şi legislaţia României în vigoare şi, implicit, cu obligaţiile asumate prin Tratatul de Aderare. Este necesară asigurarea conformității cu acquis-ul de mediu relevant în județul Maramureș.

În acest scop proiectul integrează toate elementele necesare separării, colectării, transportului, transferului, tratării, reciclării şi depozitării deşeurilor.

Obiective

Implementarea proiectului propus are drept scop atingerea următoarelor obiective:

1. să asigure conformitatea cu legislaţia UE privind depozitarea deşeurilor biodegradabile;

2. să protejeze sănătatea populaţiei şi a mediului prin îmbunătăţirea colectării şi depozitării deşeurilor şi prin asigurarea închiderii şi ecologizării depozitelor existente şi prin construirea unui nou depozit ecologic, în conformitate cu standardele UE;

3. să optimizeze gestiunea integrată a deşeurilor şi să îmbunătăţească calitatea serviciilor;

4. să introducă şi să dezvolte sistemul de colectare selectivă a deşeurilor, să promoveze reciclarea deşeurilor din ambalaje şi biodegradabile în concordanţă cu reglementările naţionale şi ale UE şi să reducă cantitatea de deşeuri depozitate;

5. să întărească capacitatea tehnică şi managerială în judeţul Maramureş prin implementarea şi operarea unui proiect în domeniul deşeurilor, cu finanţare comunitară;

6. să contribuie la realizarea unei strategii eficiente cu privire la taxare, facturare şi încasare;

7. să sporească nivelul de conştientizare al locuitorilor cu privire la beneficiile rezultate din proiect şi din colectarea selectivă a deşeurilor şi reciclarea acestora;

8. reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile până în 2016 la 35% din cantitatea totală generată în 1995, datorită colectării separate pentru întreaga populaţie a judeţului, promovarea compostării individuale şi construcţia de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile printr-o staţie de tratare mecano-biologică;

9. recuperarea şi reciclarea deşeurilor din ambalaje in 2013 (conform Studiului de Fezabilitate) asigurând astfel, o rată totală de recuperare de 60%, si o rată totală de reciclare de 55%, după cum urmează:

  • 60% pentru sticlă
  • 60% pentru hârtie şi carton
  • 50% pentru metal
  • 22,5% pentru plastic
  • 15% pentru lemn;

10. întreaga populaţie a judeţului, de aproximativ 512.964 locuitori, va fi acoperită cu servicii de salubrizare prin proiect.

Galerie foto

Ne gasiți pe Facebook