Sursă de finanțare

Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş înseamnă o gândire integrată asupra problemei deşeurilor, susţinută de o tehnologie de ultimă oră aplicată în toate verigile procesului, scopul sistemului fiind rezolvarea problemei deşeurilor în judeţ.

Proiectul a fost aprobat de către Comisia Europeană şi beneficiază de finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”. Astfel valoarea totală a acestuia este de 64 milioane Euro.

Importanța finanțării UE

Odată cu 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, ţara noastră contribuie anual, prin taxele contribuabililor, la fondurile UE. Ulterior, aceste fonduri pot fi accesate, prin proiecte, de către orice comunitate din Uniunea Europeană, adică inclusiv de către noi.

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş” foloseşte aceste fonduri europene, alături de fonduri de la bugetul naţional şi fonduri din bugetul judeţean Maramureş, pentru a proteja sănătatea mediului în care trăiesc maramureşenii. O parte substanţială a investiţiilor este finanţată de Fondurile UE de coeziune şi cele structurale.

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor” are o valoare totală de 64 milioane de euro, inclusiv TVA, din care 85% reprezintă finanţarea din fonduri europene. Această finanțare se realizează prin fonduri din Program Operațional Sectorial MEDIU, AXA PRIORITARĂ 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”.

Obiectivul general al POS Mediu constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană și România cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile și a principiului „poluatorul plătește”.

Investiţia este extrem de importantă nu doar prin prisma fondurilor alocate, ci şi a beneficiilor obţinute, implementarea proiectului conducând la rezolvarea problemelor privind gestionarea deşeurilor în toate localităţile din judeţ. Cu alte cuvinte, județul Maramureș este mai bogat cu 64 de milioane de euro.

Datorită finanțării europene, Maramureșul va reuși să rezolve probleme, cum ar fi:

  • Închiderea gropilor neconforme - În județul Maramureș există amplasate în prezent șase depozite urbane, considerate, conform legii, ca fiind neconforme. Acestea sunt localizate în Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Borșa, Târgu Lăpuș și Seini. Resursele financiare venite din partea UE vor conduce implicit la valorificarea zonelor afectate, în vederea derulării unor investiţii publice viitoare sau a utilizării economice ori pur şi simplu pentru reabilitarea peisajului.
  • Se vor construi două stații de sortare și trei stații de transfer și cinci centre de colectare a deșeurilor voluminoase. Această investitiție este de mare anvergură din punct de vedere financiar, finanțarea europeană oferindu-ne posibilitatea de a construi stații moderne, eficiente, comparabile cu cele construite în celelalte țări ale Uniunii. În această categorie se încadrează și achiziționarea vehiculelor de transport ale deșeurilor, care, împreună cu facilitățile oferite de stațiile de sortare, colectare și transfer vor duce către atingerea rapidă a obiectivelor proiectului.
  • În categoria investițiilor încadrăm și achiziționarea igloo-urilor, containerelor, compostoarelor etc. Acestea vor fi ridicate de la domiciliul clienților cu mașinile autospeciale, ceea ce va duce la ușurarea activității de gestionare a deșeurilor pentru cetățeni.
  • Finanțarea europeană reușește să mai atingă o coardă sensibilă în sistemul de gestionare a deșeurilor și anume îmbunătățirea infrastructurii de gestionare a deșeurilor, care în prezent este una limitată. O infrastructură modernă și eficientă va contribui la îmbunătățirea calității vieții populației și la extinderea posibilităților de investiții în județ.
  • O altă perspectivă favorabilă oferită de finanțarea europeană este responsabilizarea personalului proiectului. Ei vor căpăta experiență pentru a utiliza resursele financiare în mod coerent, în vederea atingerii obiectivelor propuse.
  • Un alt aspect demn de luat în considerare este rolul major pe care îl joacă finanțarea europeană în crearea de noi locuri de muncă: se estimează crearea a aproximativ 200 de noi locuri de muncă.
  • Alinierea la standardele Uniunii Europene nu ar fi posibilă în alt mod înafară de cel al finanțării europene. De asemenea, se va observa reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.
  • Resursele financiare venite din partea Uniunii Europene ajută la crearea unui sistem modern de management al deşeurilor care să contribuie la reducerea cantităţii de deşeuri depozitate în respectivele judeţe/zone, prin stabilirea unui sistem adecvat care sa trateze fiecare tip de deşeuri în parte, în vederea protejării mediului. Astfel, este sprijinită construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile periculoase (deşeuri medicale, deşeuri provenite din echipamente electrice şi electronice, etc) şi alte tipuri specifice de deşeuri (deşeuri provenite din construcţii şi demolări, etc.);
  • O dată cu desfășurarea proiectului în condiții optime și atingerea obiectivelor setate vom observa creşterea conştientizării populaţiei asupra beneficiilor serviciilor de management al deşeurilor.
  • Importanța finanțării europene se va resimți și în domeniul  asistenţei tehnice pentru pregătire de proiecte, management şi supervizare, publicitate şi de conştientizare a publicului (în legătură cu colectarea selectivă, sortarea, reciclarea, compostarea), îmbunătăţirea guvernării instituţionale, licitarea şi contractarea operatorilor de servicii de salubritate.

Galerie foto

Ne gasiți pe Facebook